Wlasnie teraz


 Właśnie Teraz!

W Tym Momencie
 

Aja

 


Właśnie teraz!

W tym momencie,

Kim jesteś?


 
 

Nie kim myślisz, że jesteś; nie imieniem; nie płcią; i na pewno nie przekonaniem, pojęciem, wyobrażeniem, ale kim jesteś?

Jako dzieci, nawet jako dorastająca młodzież, zadajemy sobie to pytanie. Szybko dostajemy na nią odpowiedź. Jesteśmy indoktrynowani mądrymi odpowiedziami, otrzymując odpowiednią definicję na temat naszego kim-jestestwa. Zapominamy Kim jesteśmy poprzez mylne wyobrażenia, pożądania, idee, stereotypy i indywidualność. Ale kto jest tą resztą poza wszystkimi ideami, wszystkimi myślami, nawet wszystkimi zmysłami?

Możesz mieć wiele myśli wewnątrz twojego umysłu. Biegają ci po głowie, na pozór pojawiając się znikąd, by powiedzieć ci o czym myślisz i w co wierzysz. Ale skąd się one biorą? Czy naprawdę myślisz, czy jesteś myślą? Wszystkie te myśli po prostu powstają w umyśle, słyszymy je, widzimy, jesteśmy ich świadomi. Ale kto jest ich świadom?

Tym słuchaczem myśli, tym obserwatorem obrazów – tym jesteś Ty. To coś jest Świadkiem, Świadomością, Czystą Uważnością.

NIE jesteś przekonaniami a prawie wszystko w co wierzysz kim jesteś, jest przekonaniem, twoim wyobrażeniem. Wszystkie twoje wyobrażenia na temat natury otaczającego świata, tego co lubisz bądź nie lubisz, kim jesteś, kim jest Bóg, jaki system polityczny czy religijny jest najlepszy, po co żyjemy, dlaczego twoje życie jest sukcesem czy porażką – to wszystko to twoje wyobrażenia. Nie są i nigdy nie były tym, kim ty jesteś. Są kupą kolorowego żelu ułożonego w świetle czystej świadomości. Zmuszają cię do wierzenia, że jesteś radosny albo smutny, dobry lub zły, szczęściarzem lub pechowcem. Ale tak na prawdę, to nic z tych rzeczy. Kim jesteś – Wolnością. Kim jesteś – Absolutem. To kim jesteś jest kropelką świadomości, która jest Nieskończoną Świadomością całej egzystencji bądź Boga - jak zwą to niektórzy. Tak, jesteś Tym co samoistnie egzystuje, od czego wszystko pochodzi, i do czego wszystko powraca. Ale ty raczej skupiasz uwagę na bałaganie śmieci dryfujących po powierzchni oceanu, niźli na rozpoznawaniu czym ten ocean właściwie jest.

Być może nawet poszukujesz prawdy, by zakończyć cierpienie i osiągnąć Oświecenie. Oświecenie jest następną koncepcją. Jest przeciwieństwem kajdanów nieoświecenia i egzystuje w królestwie dualności, polaryzacji, w krainie owocu wiedzy dobra i zła. Są to nazwy, które stworzyliśmy by radzić sobie wewnątrz nieznanego terytorium. To fajne ale ty nie jesteś tym terytorium. Ty to Ty, coś co nigdy nie zostało ograniczone i nigdy nie zostanie oświecone. Jest zawsze tym czym jest, czystą świadomością. 
 

Właśnie teraz!

W tym momencie,

Gdzie Ty jesteś?

 

Nie, gdzie twoje ciało jest lub nawet gdzie ty jesteś w ciele. Ale świadomość, uważność, świadek, który doświadcza tego świata, myśli, obrazów powstających w umyśle. Gdzie jest ten świadek? Który jest tobą. Jeśli naprawdę szukasz, bez koncepcji, nie odnajdziesz tego. Kto szuka? Poszukiwaczem jest samo poszukiwanie! Jaki absurd! Ale jesteś przekonany, że ty to nie ty, i dlatego więc szukanie czegoś innego gdzieś indziej. Ale naprawdę TY nie jest lokowalne w czasie i przestrzeni. Wszystko co możesz powiedzieć to: “jestem tutaj”. Lecz ‘tutaj’ nie ma swego położenia. Jest tylko wiedzą, że jest egzystencja, dziejąca się gdzieś w około nas, która nie jest lub jest przestrzenią.

Kiedy mówisz o “Ja”, o kim mówisz?

“Ja jestem szczęśliwy”

“Ja jestem pomieszany”

“Ja jestem poszukiwaczem Prawdy”
 
 

Żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe. Utożsamiają się one z ideami, uczuciami i koncepcjami, ale nie są tym, kim ty jesteś. Lepiej powiedzieć:

“Jestem uwagą i nieszczęście rodzi się w tej uważności”.

“Jestem uwagą i utożsamiam się z pomieszaniem, które rodzi się w tej uważności”.

“Jestem uważnością i identyfikuje się z przekonaniem, że nie jestem jeszcze doskonały i szukam czegoś gdzieś, co może powstać gdzieś, i co pozwoli uczynić mój umysł

doskonałym”. 
 

Właśnie teraz!

W tym momencie...

Puść wszystkie przekonania.


 
 

Oddziel siebie od swego ciała/umysłu i spocznij w Czystej Uważności. Nie próbuj zatrzymać umysłu. Nie próbuj robić czegokolwiek. To wszystko jest próbą, szukaniem, poceniem się nad wprowadzeniem się w stan dzikich niekontrolowanych uczuć, które czynią cię nieszczęśliwym. Puść to wszystko. Spocznij w Czystej Uważności, teraz, w tym momencie, a chaos w twojej głowie rozpuści się, smutek zniknie, kajdany rozkują się, ograniczenia odejdą. Tak, umysł może coś mówić. Myśli mogą się rodzić. Ale ty nimi nie jesteś. Ty nie jesteś wrażeniami. Jesteś Czystą Uwagą. Jesteś wolny od wszelkich koncepcji.

Czy szukasz duchowych doświadczeń? Ty nie jesteś tymi doświadczeniami. Doświadczenia są zjawiskami. Zjawiska przychodzą i odchodzą, a ty zawsze jesteś tylko świadkiem wszystkich tych doświadczeń i zjawisk. Czy chcesz zobaczyć Boga? Doświadczenie obserwacji Boga może pojawić się i zniknąć, ale ty jesteś zawsze tylko świadkiem tej obserwacji. Ten stan bycia świadkiem, ta Absolutna Czysta Świadomość sama w sobie, jest niczym innym jak tym, co mógłbyś pojmować za Boga. Nie niedoceniaj tego. Nie intelektualizuj. Pozostaw ocenę, osądy, intelektualizowanie i zamieszkaj w pokoju swojego jestestwa.

Czy szukasz Przebudzenia? Tak długo jak będziesz szukał, nigdy go nie znajdziesz. Nie możesz być równocześnie poszukiwaczem i odkrywcą. Musisz zrezygnować z poszukiwań. Musisz puścić usiłowania. Musisz zostawić to, co jest naturalną istotą twojego umysłu i intelektu. To, co było przed nim - Czysta Świadomość, jest pozbawione obiektu. Ona nie może być poznana czy uchwycona, ona jest Wiedzącym, Poznaniem. Pozostaw wszystkie koncepcje i po prostu spocznij w niej.

Jak myślisz, czym są twoje koncepcje? Są twoimi osobistymi stereotypami, w których jesteś bohaterem (Hero/ine). Są historią opartą na domniemanym osobniku, który nie istnieje, jak odbicie w lustrze. To jest jedynie odbiciem. Pudełkiem mylnej tożsamości. Nie oszukuj się dłużej. Jak oglądanie filmu myśląc, że jest się główną gwiazdą, a to tylko gra świateł na ekranie. Rozpoznaj projektor, który jest czystym światłem samej świadomości. Tylko wtedy możesz być rad i wolny od wszystkich swoich pożądań i trwogi (które też są tylko iluzją).


 

Właśnie teraz!

W tym momencie,

Uświadom sobie...

Wszystko jest jednym.

 

Światło świadomości grające w nieskończoną różnorodność. W Indiach nazywają to Lila, gra Boga. Bóg jest jednym bez drugiego. To nie znaczy, że nie ma nikogo po Bogu ( Bramin, Duchowe Źródło – nazwy nie mają znaczenia). To nie znaczy, że nikt nie jest tak dobry jak Bóg, albo tak potężny jak Bóg, albo drugi po nim. Nie ma niczego poza Bogiem. Jak tak może być? Każda żywa istota pochodzi od Żywej Istoty. Każda egzystencja pochodzi od Egzystencji. Wszystko co jest, pochodzi od tego czym Jest. Tak więc wszystko co widzimy, czujemy, o czym myślimy, czego doświadczamy... Wszystko to jest Jednym, Duchowością, Świętym Źródłem, Bogiem. Tak, jak widzisz wszystko na Ziemi jest po prostu ziemią albo przetworzoną ziemią – wzgórza, doliny, góry, drzewa, kwiaty, zwierzęta i ludzie – to Wszystko jest jedną, przetworzoną w różnorodność, formą.

Co znaczy Wszystko. To nie może być nazwane. Jest nienazwanym niezrozumianym. Jest pustką i absolutną pełnością. Jest początkiem, środkiem i końcem. Możesz nazwać to jak chcesz, ale zaryzykujesz ograniczeniem tego w swym umyśle, poprzez tworzenie koncepcji takiej, która będzie pasowała tylko do twoich potrzeb. Włożenie tego do malusieńkiej skrzynki twojego umysłu będzie próbą uchwycenia tego co nieuchwytne. Nie próbuj wymyślać imion i form, tylko daj nura w to, co niepoznawalne. Łagodnie wślizgnij się w otchłań, która jest poza zasięgiem rozumu.

Wielu nazywa to Bogiem. A słowo to, jest równie dobre jak każde inne, ale ty odpuść sobie rozumienie ‘Boga’ celem urzeczywistnienia go. Jakiekolwiek masz wyobrażenie na temat Boga, Bogini, Chrystusa, Buddy, Bramina, Pustki, Pełności – porzuć je, by w pełni rozpoznać Prawdę. W jaki sposób możesz doświadczyć czym jest prawda, jeśli będziesz kurczowo trzymać się swoich własnych oczekiwań natury Rzeczywistości. Zapomnij o tym co wiesz i zanurkuj głęboko w otchłań tego co niezrozumiałe.


 

Właśnie teraz!

W tym momencie,

Wiedz, że wszystko jest

Doskonałe
Wszystko jest doskonałe takie jakie jest, w danym momencie. Nic nie wymaga zmian, leczenia, bo jest dokładnie takie, jakie powinno być. Jak mogłoby być inaczej? Czy zaprzeczysz, że boskość odbywa się w każdej jednej rzeczy, w tym momencie? Psychiatrzy, uzdrowiciele, kursy, seminaria, guru, nauczyciele, nie uczynią Ciebie, ani tej chwili bardziej doskonałych, więc przestań szukać. Bądź doskonałością, którą już jesteś. Jesteś uosobieniem doskonałości. Jesteś uosobieniem spokoju. Jesteś uosobieniem miłości. Nic dodać, nic ująć.

Gdy doświadczysz, że jesteś Absolutną Świadomością, zobaczysz, że nie istnieje nic poza nią. Nie ma dobra ani zła, a wszyscy i wszystko wokół jest Jej manifestacją. Wszystko jest Absolutną Świadomością doskonale manifestującą się w wielkiej sztuce kosmicznej kreacji. Cokolwiek powstaje wrasta w Nią. Myśli, emocje, uczucia są Jej częścią.

Doświadczaj bez osądu, bez chęci poparcia czy awersji. Obserwuj okiem równości - wszystko jest Tym.

Na początku może nie wydawać się łatwe. Może pojawić się frustracja, pomieszanie i bezradność. Ale zauważ, że te rzeczy się pojawiają, ale nie są Tobą. Ty jesteś ich świadkiem. Po prostu wejrzyj w siebie i nie utożsamiaj się z niczym, co się pojawia. Nawet jeśli ekstremalnie cię uszczęśliwi, kto tego doświadcza? Nawet jeśli naładuje cię enerigą, kto tego doświadcza? Nawet jeśli ukaże ci subtelną boskość, kto tego doświadcza? Szczęście może przejść i odejść, energia może przepłynąć i odpłynąć, wizje mogą się pojawić i zniknąć, ale Ty jesteś zawsze tutaj, właśnie teraz, w tym momencie, wiecznie. To właśnie To, co jest stałe, trwałe i niezmienne. Rzeczywiste. Reszta jest zjawiskiem i ruchem.

Spoczywaj w Tym, bądź wiecznie wolny.

 

Właśnie Teraz!

W Tym Momencie!
Przekładu z języka angielskiego dokonał Artur Sidor.
 

Return to Writings Page

Return to Atma Home Page